KLIK DENGAN BIJAK

05 January 2021 | Berita Semasa

Pernah terima maklumat daripada ‘group sebelah?’

Bagaimana kita pastikan maklumat itu benar atau telah ditokok tambah?

Ayuh, ikuti tips AACCO ini.

A (ACCURACY), KETEPATAN

A (AUTHORITY), KEWIBAWAAN

C (COVERAGE), LIPUTAN

C (CURRENCY), TEMPOH MASA

O (OBJECTIVE), MATLAMAT

Kenalpasti maklumat itu sahih atau sebaliknya. Tidak Pasti Jangan Kongsi.

Jom @klikdenganbijak

#AACCO

#KlikDenganBijak

#MalaysiaICTVolunteer

#KKMM

#MCMC

#SebenarnyaMY

#TidakPastiJanganKongsi

#PusatInternetKomuniti