Business Health Check

26 November 2021 | Berita Semasa

Selesai hari pertama program usahawan angkat PEDI bersama coach DR Imran bertemu dengan semua para usahawan dan memberi maklumat berkaitan dengan usahawan. Selanjutnya program akan bersambung pada 1 disember 2021 secara online dengan topik Online Digital Marketing (Media Sosial).